Eğitim Seminerleri

Kistik Fibrozis

Moderatör: Yeliz Çağan Appak

Konuşmacı: Aykut Eşki

Doğumsal Adrenal Hiperplazi

Moderatör: Bumin Dündar

Konuşmacı : Berna Eroğlu Filibeli

Sık Görülen Vitamin ve Mineral Eksiklikleri, Hipervitaminozlar

Moderatör: Ali Kanık
Konuşmacı: Yunus Sezer

Hareket Bozuklukları

Moderatör: Pınar Gençpınar
Konuşmacı: Gamze Sarıkaya Uzan

Çocuk İzlem Merkezi ve Çocuk İstismarı

Moderatör: Gamze Gökalp 

Konuşmacı: Gonca Özyurt

Akut Romatizmal Ateş

Moderatör : Rahmi Özdemir
Konuşmacı : Eyüp Aslan

Hışıltılı Çocuk

Moderatör: Özlem Üzüm

Konuşmacı: Sanem Eren Akarcan

Çocukluk Çağı Vaskülitleri

Moderatör: Belde Kasap Demir

Konuşmacı: Burcu Taşkın

Lenfadenopatiye Yaklaşım

Moderatör: Salih Gözmen

Konuşmacı : Neryal Tahta

Primer İmmün Yetersizlikler

Moderatör: Nihal Olgaç Dündar

Konuşmacı: İlke Taşkırdı

Kabızlık

Moderatör: Prof. Dr. Maşallah Baran 

Konuşmacı: Şenay Onbaşı Karadağ

Anne Sütü İle Beslenme

Moderatör: Gülberat Totur

Konuşmacı: Hacer Örsdemir Hortu